Het is dwaasheid om jezelf met anderen te vergelijken

Hoe ver ben je gegaan met je doel in het leven? Jij bent speciaal en uniek voor God en dat geldt ook voor jouw doel. Maar jezelf vergelijken met anderen zal je afleiden en je belemmeren om het te vervullen. De mensen met wie je jezelf vergelijkt, zijn niet beter gepositioneerd dan jij voor God, wat je hebt en waar je bent, is genoeg voor jou om te verlossen. Dit artikel geeft je redenen waarom het dwaas is om jezelf met anderen te vergelijken.

Want we durven onszelf niet te classificeren Vergelijker of te vergelijken met degenen die zichzelf prijzen. Maar zij die zichzelf meten aan zichzelf en zichzelf met elkaar vergelijken, zijn niet wijs – 1 Korintiërs 10:12 (NKJV)

Zijn heer zei tegen hem: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar; over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je aanstellen. Treed binnen in de vreugde van uw heer – Mattheüs 25:23 (NKJV)

Veel mensen kijken neer op hun eigen opdracht en denken dat die van hen niets is vergeleken met die van de ander, als ze zien dat iemand het goed doet in zijn opdracht en enorm bekend is. Dat zou niet zo moeten zijn! Jouw doel is net zo belangrijk als zijn doel. Ren met de jouwe en je zult de top ervan bereiken en je zult ook enorm bekend zijn.

Paulus vertelde in 1 Korintiërs 10:12 aan de Korinthiërs dat zij, zichzelf met zichzelf metend en zichzelf met elkaar vergelijkend, niet wijs zijn. Dat betekent dat ze dwaas zijn om dit te doen.

De gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14-30) maakt zo duidelijk hoe God jouw opdracht ziet en wat Hij van jou verwacht:

Het is volgens uw vermogen

Je doel in het leven hangt af van je mogelijkheden. Jouw vaardigheid is anders dan die van mij, die van hem of haar! God, die je gemaakt heeft, weet hoe je gegroeid bent en hoe ver je kunt gaan, heeft je op aarde een opdracht gegeven die past bij wat je kunt. Als een echte Vader die Hij is, belastte Hij u niet met een last die u zal belasten.

Welk doel je ook hebt in het leven, God weet dat je het naar de top kunt brengen als je ervoor wilt rennen, want je hebt alles in huis om het te bereiken. Elke roeping van God is een hoge roeping. Dus je gaat bij God zitten en stippelt uit hoe je de top kunt bereiken en REN ermee. Jij bent je eigen beperking.

Het is dezelfde lof

Het is interessant om op te merken dat de heer van de dienaren dezelfde eer betuigde aan de eerste twee dienaren die hun talenten verhandelden en meer verdienden. De een kreeg vijf talenten en hij verdiende er nog vijf, terwijl de ander twee talenten kreeg en er nog twee verdiende. Hun heer zei tegen hen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar; over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer’ – Mattheüs 25:21, 23

God zal je beoordelen op basis van wat Hij je heeft gegeven, niet op de prestaties van iemand anders. De dienaar die er nog twee verdiende, verdubbelde zijn talent net zoals de dienaar die er nog vijf verdiende zijn talent verdubbelde, hij kreeg ook honderd procent, net als de andere slaaf. Als de dienaar die vijf talenten kreeg er maar drie verdiende, zou hij als minder productief worden beschouwd in vergelijking met degene die er nog twee kreeg. Aan wie veel wordt gegeven, wordt veel verwacht.

Haal daarom het beste uit wat je is gegeven en je zult dezelfde eervolle vermelding krijgen van een andere persoon die meer talenten heeft dan jij en die het meeste heeft gehaald uit wat hem is gegeven.

Trouw is vereist

God zoekt trouw van jouw kant. Van rentmeesters wordt vereist dat iemand getrouw wordt bevonden – 1 Korintiërs 4:2. De Heer beloont trouw. Het zal ervoor zorgen dat je voor koningen staat en niet voor onbekende mannen – Spreuken 22:29

De derde dienaar was niet trouw met wat hem gegeven was en verwierf dus geen talenten meer en geen lof. Trouw zal het beste in je naar boven halen en vaardigheden blootleggen waarvan je niet wist dat je ze bezat. Jezelf vergelijken met anderen moedigt niet aan tot trouw. Het zal ontevredenheid, gemurmel en geklaag veroorzaken.

Daniël werd getrouw bevonden in Babylon. Koning Darius dacht erover om Daniël over het hele rijk aan te stellen, maar de andere gouverneurs en satrapen wilden dat niet, dus probeerden ze een aanklacht tegen Daniël te vinden; maar ze konden geen aanklacht of fout vinden, omdat hij trouw was; noch werd er enige fout of fout in hem gevonden -Daniël 6:4. Trouw aan God en zijn opdracht maakten van Daniël een groot man in Babylon.

Er wordt fruit van je verwacht.

Elke boer verwacht vruchten van de gezaaide zaden. God heeft veel in jou geïnvesteerd; Hij verwacht vruchten van je. Uw capaciteiten zijn om vruchten af te werpen voor uw rekening. Elke boom die geen vrucht draagt, wordt gekapt.

 

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.